Zakres robót

W ramach budowy S61 od węzła „Podborze” (z węzłem) do węzła „Śniadowo” (bez węzła) powstanie: 

 • węzeł „Podborze”, droga ekspresowa S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S61 w km 0+000 i przebiegać pod drogą ekspresową S61. Wykonany węzeł zapewni relacje Warszawa – Białystok – Łomża.
 • węzeł „Komorowo” – droga wojewódzka nr 627 będzie krzyżować się drogą ekspresową S61 w km 6+048,15 i przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Łomża. W obrębie drogi ekspresowej wybudowana zostanie droga wojewódzka na długości około 3,563 m.
 • dwujezdniowa droga ekspresowa s61 o długości 19,463 km (szerokość pasa 3,5 m, 2,5-metrowe pasy awaryjne, jezdnie oddzielone 5 m pasem zieleni) o nawierzchni z betonu cementowego oraz 3 km drogi ekspresowej S8 2x3x3,5
 • obiekty inżynierskie: 4 mosty/przejścia dla zwierząt, 22 wiadukty, oraz 6 przejście dla małych zwierząt i płazów
 • infrastruktura ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie całej drogi ekspresowej,
 • kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, system zarządzania ruchem.
Podstawowe dane techniczne:
 • Przekrój drogi – 2×2 (S61); 2×3 (S8)
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • Szerokość pasów awaryjnych: 2,5m
 • Szerokość pasa dzielącego: 5,0m
 • Szerokość poboczy: minimum 0,75m
 • Kategoria ruchu: KR6 i KR7
 • Ilość węzłów: 2
 • Nazwy węzłów: Podborze, Komorowo
 • Ilość MOP-ów kategorii I (toaleta i parking): 2