Aktualne zaawansowanie finansowe  – stan na dzień 30.04.2019 r.