Zestawienie zgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców:

1. MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  – Usługodawca

2. GLOBAL EAST S.C.
ul. Plażowa 67, 15-017 Białystok  – dalszy Usługodawca

3. NATURPROJEKT  
ul. Zielonej Łąki 31, 05-830 Nadarzyn – dalszy Usługodawca

4. ARINET Grzegorz Kowalczyk
ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice – dalszy Usługodawca

5. PARR Sp.zo.o.
ul. Adama Mickiewicza 11, 05-816 Michałowice – dalszy Usługodawca

6. Blue Pipe Kondrad Stelmasiak
Al.wyścigowa 14 m 516, 02-681 Warszawa – dalszy Usługodawca

7. LH Engineering Sp z o.o.
ul. Warszawska 110 28-366 Małgoszcz – dalszy Usługodawca