Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

Objaśnienie oznaczeń:
WS – wiadukt
WD – wiadukt drogowy
WK – wiadukt kolejowy
MS – most drogi ekspresowej
PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt
PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt