Kontakt

ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Kierownik Projektu: Pan Maciej Burzycki

Biuro Kierownika Projektu:

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH


POLAQUA Sp. z o.o.

ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno

Biuro budowy:

Al. Legionów 147 D, 18-400 Łomża

Dyrektor Kontraktu: Pan Marcin Matwiejczuk

WYKONAWCA USŁUGI NADZORU I ZARZĄDZANIA

Konsorcjum:

SGS sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3, 00-248 Warszawa

IDM Inwestycje sp. z o.o. sp.k

Al. Chopina 59/2, 87-800 Włocławek

Inżynier Kontraktu: Pani Iwona Stępień - Kotlarek

Biuro Konsultanta:

ul. Poznańska 149, 18-400 Łomża