Dofinansowanie Inwestycji

                                                                                                             DOFINANSOWANIE UE

Projekt budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G] jest jednym z sześciu kontraktów realizacyjnych, na które została podzielona droga S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn.  

Cały Projekt  budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, o numerze POIS.03.01.00-00-0054/19  jest objęty podpisaną w dniu 15 listopada 2019 r. umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0054/19-00 i obejmuje poniższe Kontrakty

  1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła) na długości około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]
  2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek od węzła „Śniadowo” (z węzłem) – do węzła „Łomża Południe” (bez węzła)
  3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła) na długości około 7,186 km  [S61] + DK 63 [klasy GP] 8,907 km
  4. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek Węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [klasy GP] 6,963 km
  5. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek Węzeł „Kolno” (z węzłem) – węzeł „Stawiski” (bez węzła) na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [klasy GP] 2,250 km
  6. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek Węzeł „Stawiski” (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna na długości około 18,002 km [S61]

Projekt będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności UE  w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20014 – 2020.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE

  • Nr Umowy o dofinansowanie: – POIS.03.01.00-00-0054/19-00
  • Data podpisania umowy o dofinansowanie – 15 listopada 2019 r.
  • Całkowity koszt realizacji Projektu – 3 088 071 971,29 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 935 729 976,29 PLN

Projket jest częścią I-ego paneuropejskiego korytarza transportowego przebiegającego przez Polskę, Litwę, Estonię oraz Finlandię, potocznie nazywanego VIA BALTICA. Przebieg drogi został określony w dniu 20 października 2009 roku (Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, którym wprowadzono dodatkowy korytarz drogi ekspresowej, droge S61).  Ustalony przebieg Via Baltica początkowo biegnie śladem drogi ekspresowej S-8 od Warszawy przez Radzymin, Wyszków do Ostrowi Mazowieckiej, skąd dalszy przebieg prowadzony jest planowaną drogą S-61 przez takie miasta jak: Ostrów Mazowiecka, Łomża, Szczuczyn, Ełk, Raczki, Suwałki i Budzisko, gdzie zlokalizowane jest przejście graniczne pomiędzy Polską i Litwą.

Cały przebieg drogi S61 przedstawia poniższa mapa:

 

Głównym celem inwestycji jest wytworzenie sprawnego połączenia drogowego
w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym mającym za zadanie połączenie krajów Europy zachodniej przez Polskę z Krajami Bałtyckimi. Połączenie takie usprawni wymianę handlową pomiędzy krajami leżącymi na szlaku korytarza, a w sposób pośredni również z innymi krajami członkowskimi przez terytorium których przebiegają pozostałe korytarze transportowe. Pochodną celu podstawowego jest również usprawnienie wymiany turystycznej oraz kulturowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W wymiarze krajowym takie połączenie drogowe będzie istotnym szlakiem tranzytowym, łączącym centralną Polskę z regionami północno wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji.