Aktualności

/Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0054/19-00

/Nazwa projektu

"Budowa drogi ekspresowej S61,
odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn"

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37, S8 na odcinku: od km 550+507,30 do km 553+500,00 oraz połączenie pomiędzy S61 a DW 627 na odcinku: od km 0+000,00 (Węzeł Komorowo) do km km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW 627). Powyższe odcinki zlokalizowane są na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim i ostrołęckim, na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń i Czerwiń.

Przebieg odcinka drogi S-61 Podborze - Śniadowo